קבלן שיפוצים, חברת שיפוצים, שיפוץ בית-דירה

קבלן שיפוציםהתאחדות הקבלנים
והבונים בישראל

רשיון קבלן 17083

שיפוצים

טלפון: 09-8859797

נייד:    054-3100215
דוא"ל: office@dekora.co.il

קבלן שיפוצים בפייסבוק

קבלן שיפוציםהתאחדות הקבלנים
והבונים בישראל

רשיון קבלן 17083

שיפוצים

טלפון: 09-8859797

נייד:    054-3100215
דוא"ל: office@dekora.co.il

קבלן שיפוצים בפייסבוק